Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak vyhledat parcelu, stavbu či bytovou jednotku v katastru nemovitostí

14. 1. 2014

Proč a jak nahlížet do katastru nemovitostí

 

Pokud přemýšlíte, kde najít informace o nahlížení do katastru nemovitostí, přečtěte si článek naší kolegyně Markéty Mazancové :
 

V České republice máme v současnosti dvě možnosti, jak získat informace z katastru nemovitostí. Jednodušší je použít elektronickou aplikaci nahlížení do katastru. Je rychlejší a pro orientační potřeby jeho uživatelů naprosto vyhovující. Nicméně zde nelze nalézt veškeré informace. Nejenže do elektronické podoby nebylo ještě přeneseno celé území České republiky, nýbrž zde také nenajdete například nabývací tituly k nemovitostem (např. kupní smlouva, darovací smlouva apod.), nebo přesný charakter věcných břemen. 

Elektronický katastr

Téměř každý člověk působící aktivně ve světě nemovitostí se alespoň jednou setkal s nařčením, že nezákonně vyhledává a používá údaje zjištěné z katastru nemovitostí. Například údaje týkající se vlastnických práv (lidově řečeno, zjistil si, čí daná nemovitost je). A potom takovému člověku nezbývá než vysvětlovat, že údaje získal naprosto oprávněně, a že jak běžný tak dálkový přístup ke katastru nemovitostí elektronickou cestou má každý. Tyto údaje jsou pro každého volně přístupné na adrese www.cuzk.cz. Aplikace 'Nahlížení do katastru nemovitostí' umožňuje svým uživatelům získat pohotově údaje z kterékoli části České republiky. Jediné, co v poslední době značně znepříjemňuje vyhledávání, je neustálé opisování nesmyslného počtu špatně čitelných kódů.
Geodetické práce

Jak vyhledat parcelu, stavbu či bytovou jednotku

Vyhledávat začnete vstupem do aplikace 'Nahlížení do katastru nemovitostí.' Následně si v horní části stránky otevřete, co právě potřebujete. Tedy parcelu, stavbu či jednotku. Vyhledávat můžete i podle LV (list vlastnictví), anebo si zobrazíte celou mapu daného katastrálního území.

Pokud budete mít potíže najít parcelu podle konkrétní parcelního čísla, zkontrolujte si především, zda nemáte zaškrtnuto 'pozemková' parcela místo 'stavební.' 

Hledáte- li stavbu a stále se vám zobrazuje, že stavba neexistuje, zkontrolujte, zda místo čísla popisného nezadáváte číslo orientační. Pokud jej neznáte, můžete jej snadno vyhledat například na www.mapy.cz podle čísla orientačního. Stejně tak pokud neznáte přesný název katastrálního území, zadejte do 'map' adresu nemovitosti (ulici, číslo orientační a obec) a zobrazí se vám chybějící informace k dané budově.

Bytovou jednotku lze vyhledat pouze u domů, kde jsou byty v osobním vlastnictví. U bytů družstevních a bytů ve spolupodílovém vlastnictví nejsou jednotlivé byty vidět. U družstevních bytů nejsou vidět ani jejich majitelé.

Řízení

Díky této funkci elektronického katastru můžete sledovat průběh řízení převodu nemovitosti téměř v 'přímém přenosu.' Veškeré změny týkající se řízení o návrzích, vkladech a záznamech o jednotlivých nemovitostech jsou velmi aktuální a řízení umožňuje všem zúčastněným kontrolovat jejich průběh. Došlé dokumenty jsou chronologicky řazeny podle podacích čísel a lze snadno zjistit, jaký je aktuální stav vyřizování. Díky tomu lze pohlídat, zda některý návrh není upřednostňován před jiným, přestože byl podán později. Probíhající změny naleznete ve spodní části zobrazené nemovitosti. Jedná se o tzv. plombu a bývá zobrazena červeně.

Poskytování údajů na katastrálním úřadu

Každý má právo volně si z katastru obstarat výpis, opis či kopii. Opis, výpis nebo náčrtek 'volnou rukou' za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu si můžete obstarat zdarma. Kopie všech veřejných listin vám budou poskytnuty za správní poplatek na počkání, nebo na základě písemné žádosti do určitého počtu pracovních dnů, nejdéle však do třiceti dnů. Pro pořízení kopie musíte prokázat svoji totožnost.

Katastrální úřad má možnost vydat kopii buď ověřenou, nebo neověřenou. Návštěva příslušného katastrálního úřadu bude třeba, pokud budete potřebovat získat podrobnější informace. Například zjistit nabývací tituly k dané nemovitosti, či zjistit konkrétní charakter věcného břemene. 

Typy pro hledání na www.cuzk.cz - jak používat elektronickou katastrální mapu

Ortofoto

Katastrální mapy bývají často velmi nepřehledné a těžko se v nich orientuje. Pro lepší orientaci v katastrální mapě najeďte na mapu u zobrazené nemovitosti a vyberte 'katastrální mapa+ortofoto.' Objeví se vám letecký snímek spolu s linkami katastrální mapy.

Hledání podle listu vlastnictví

Nyní otevřete číslo LV (listu vlastnictví) a najeďte na ,,zobrazení na mapě“. Nyní uvidíte všechny nemovitosti, které mají stejného vlastníka v daném katastrálním území.

Vrstvy

Po pravé straně naleznete kategorii 'vrstvy.' Zde si můžete nechat na mapě přehledně zobrazit, kterých parcel se týká určitý typ věcného břemene (věcné břemeno užívání, vedení, chůze a jízdy, či ostatní věcná břemena). Zobrazení věcného břemene vedení nám může lehce napovědět, kudy vedou blíže neurčené inženýrské sítě.

Mapa pozemkového katastru zobrazuje naskenovaný náhled katastrální mapy ve stavu, kdy ještě neexistoval elektronický katastr.

Měření plochy a vzdálenosti

U parcel bývá uvedena jejich plocha v metrech čtverečních. Co však dělat, když potřebujete zjistit zastavěnou plochu garáže u domu, nebo například zastavěnou plochu domu bez nádvoří? Potom zvolte znak metru ve spodní části metru, vyberte, zda chcete měřit vzdálenost či plochu. Označte daný objekt na mapě a přečtěte výsledek.

 

www.bytnametru.cz